I henhold til kravet for diisocyanater er vi tilgjengelig for diskusjon og refleksjon når dere måtte ha behov. Send oss en henvendelse på [email protected]

Kurs: Diisocyanater

Pris: 1.950,- inkl.mva

 • Kjøp personlig tilgang til kurset.
 • Støtter betaling via kort.

 

 • Kjøp kurs tilgang til en eller flere ansatte.
 • Støtter betaling via faktura.

Alle som bruker diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger må ha opplæring, og opplæringen må kunne dokumenteres. Diisocyanater brukes blant annet som isolasjon, som festemiddel og som overflatebehandling. Noen eksempler er byggskum og lim.

Leksjoner

 • Innledning
 • Kursgjennomføring
 • Hva lærer du i dette kurset
 • Kjemikalieregelverket REACH
 • Krav til opplæring av diisocyanater
 • Hva er diisocyanater
 • Krav til informasjon og merking
 • Krav til lagring av kjemikalier
 • Helsefaren med diisocyanater
 • Symptomer
 • Helsefaren for luftveier
 • Helsefare for allergi og overfølsomhet
 • Forebyggende tiltak
 • Organisering og tilrettelegging av arbeidet
 • Ventilasjon
 • Personlig verneutstyr
 • Hygienetiltak
 • Avfallshåndtering
 • Førstehjelp
 • Oppsummering
 • Diskusjon og refleksjon

Fakta om kurset

I august 2020 satte EU i kraft den nye restriksjonen under REACH lovgivningen på bruk av produkter (uavhengig av merker) som inneholder mer enn 0,1 % monomere diisocyanater. Disse nye reglene vil også gjelde for produkter som polyuretanlim, fugemasser, belegg, skum, eller injeksjoner som brukes i industriell produksjon og byggearbeid. Målet med denne begrensningen er å redusere helserisikoen forbundet med diisocyanater ved å sikre at arbeiderne som skal håndtere disse stoffene er tilstrekkelig informert og opplært.

Fra 24. august 2023 må alle (profesjonelle eller industrielle virksomheter) som bruker diisocyanater og diisocyanatholdige blandinger, kunne dokumentere fullført opplæring i sikker bruk. Kravet til opplæring gjelder både arbeidsgivere, arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende. Gjør-det-selv/private brukere er ikke berørt av denne loven.

Dette vil du lære

Læringsmål:

Deltageren skal kunne forstå og forklare

 • Hva diisocyanater er, og hva det anvendes til.
 • Viktigheten av informasjon om og merking av kjemikalier.
 • Hvordan eksponering for diisocyanater kan forårsake en rekke helseproblemer.
 • Ulike arbeidsmiljøene som kan medføre risikoer for uønskede hendelser.
 • Sannsynlighet for og konsekvensene av slike hendelser ut fra en forelagt risikosituasjon.
 • Relevante tiltak som kan redusere sannsynlighet for risikoen.
 • Ulike forebyggende tiltak.

Alle som bruker diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger må ha opplæring, og opplæringen må kunne dokumenteres. Diisocyanater brukes blant annet som isolasjon, som festemiddel og som overflatebehandling. Noen eksempler er byggskum og lim.

Leksjoner

 • Innledning
 • Kursgjennomføring
 • Hva lærer du i dette kurset
 • Kjemikalieregelverket REACH
 • Krav til opplæring av diisocyanater
 • Hva er diisocyanater
 • Krav til informasjon og merking
 • Krav til lagring av kjemikalier
 • Helsefaren med diisocyanater
 • Symptomer
 • Helsefaren for luftveier
 • Helsefare for allergi og overfølsomhet
 • Forebyggende tiltak
 • Organisering og tilrettelegging av arbeidet
 • Ventilasjon
 • Personlig verneutstyr
 • Hygienetiltak
 • Avfallshåndtering
 • Førstehjelp
 • Oppsummering
 • Diskusjon og refleksjon

Kjøp personlig tilgang

Fakta om kurset

I august 2020 satte EU i kraft den nye restriksjonen under REACH lovgivningen på bruk av produkter (uavhengig av merker) som inneholder mer enn 0,1 % monomere diisocyanater. Disse nye reglene vil også gjelde for produkter som polyuretanlim, fugemasser, belegg, skum, eller injeksjoner som brukes i industriell produksjon og byggearbeid. Målet med denne begrensningen er å redusere helserisikoen forbundet med diisocyanater ved å sikre at arbeiderne som skal håndtere disse stoffene er tilstrekkelig informert og opplært.

Fra 24. august 2023 må alle (profesjonelle eller industrielle virksomheter) som bruker diisocyanater og diisocyanatholdige blandinger, kunne dokumentere fullført opplæring i sikker bruk. Kravet til opplæring gjelder både arbeidsgivere, arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende. Gjør-det-selv/private brukere er ikke berørt av denne loven.

Dette vil du lære

Læringsmål:

Deltageren skal kunne forstå og forklare

 • Hva diisocyanater er, og hva det anvendes til.
 • Viktigheten av informasjon om og merking av kjemikalier.
 • Hvordan eksponering for diisocyanater kan forårsake en rekke helseproblemer.
 • Ulike arbeidsmiljøene som kan medføre risikoer for uønskede hendelser.
 • Sannsynlighet for og konsekvensene av slike hendelser ut fra en forelagt risikosituasjon.
 • Relevante tiltak som kan redusere sannsynlighet for risikoen.
 • Ulike forebyggende tiltak.