11a - Vinkelsliper

Pris: 500,- inkl.mva.

Ruh skjema 

Sja-plan 

Gjeldende forskrifter i lovdata

Arbeidsgiver er pålagt å sikre at alle som betjener arbeidsutstyr som anses som farlig får dokumentert opplæring, jmf. Forskrift om utførelse av arbeid, § 10-2 Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring ved bruk av arbeidsutstyr. Dette kurset gir deg en grunnleggende innføring i sikker bruk av vinkelslipere. Målet med kurset er å gi deg kunnskap i å håndtere verktøyet, samt gjøre deg bevisst på sikkerhetstiltak, slik at skader og ulykker ikke forkommer.

Spilletid: ca. 13 minutter

Leksjoner

 •  Leksjon 01 - Bruk av vinkelsliper
 •  Leksjon 02 - Bruksområde for vinkelsliper
 •  Leksjon 03 - Type vinkelslipere
 •  Leksjon 04 - Sikkerhetsinnretninger på vinkelsliper
 •  Leksjon 05 - Skivetyper
 •  Leksjon 06 - Skadeårsaker og uønskede hendelser
 •  Leksjon 07 - Uønskede hendelse og rapportering
 •  Leksjon 08 - Verneutstyr og sikkerhetsregler
 •  Leksjon 09 - Vedlikehold og miljø

Fakta om kurset

Dette kurset gir deg en grunnleggende forståelse av de lover og regler som gjelder for den som skal bruke en vinkelsliper. 

Det tar for seg generell bruk av de ulike typene vinkelslipere, hvilke faremomenter som verktøyene kan medføre, samt hvordan man går frem i forhold til vedlikehold og kontroll.

Det er ingen krav om forkunnskaper for å gjennomføre kurset/opplæringen.

Kompetansebeviset vil bli utstedt til deltaker etter at man har bestått eksamen.

Leksjoner: 9

Dette vil du lære

 • Bruksområde for vinkelsliper
 • Type vinkelslipere
 • Sikkerhetsinnretninger
 • Skivetyper
 • Skadeårsaker og uønskede hendelser
 • Uønskede hendelser og rapportering
 • Verneutstyr og sikkerhetsregler
 • Vedlikehold og miljø

Arbeidsgiver er pålagt å sikre at alle som betjener arbeidsutstyr som anses som farlig får dokumentert opplæring, jmf. Forskrift om utførelse av arbeid, § 10-2 Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring ved bruk av arbeidsutstyr. Dette kurset gir deg en grunnleggende innføring i sikker bruk av vinkelslipere. Målet med kurset er å gi deg kunnskap i å håndtere verktøyet, samt gjøre deg bevisst på sikkerhetstiltak, slik at skader og ulykker ikke forkommer.

Spilletid: ca. 13 minutter

Leksjoner

 •  Leksjon 01 - Bruk av vinkelsliper
 •  Leksjon 02 - Bruksområde for vinkelsliper
 •  Leksjon 03 - Type vinkelslipere
 •  Leksjon 04 - Sikkerhetsinnretninger på vinkelsliper
 •  Leksjon 05 - Skivetyper
 •  Leksjon 06 - Skadeårsaker og uønskede hendelser
 •  Leksjon 07 - Uønskede hendelse og rapportering
 •  Leksjon 08 - Verneutstyr og sikkerhetsregler
 •  Leksjon 09 - Vedlikehold og miljø

Kjøp personlig tilgang

Fakta om kurset

I august 2020 satte EU i kraft den nye restriksjonen under REACH lovgivningen på bruk av produkter (uavhengig av merker) som inneholder mer enn 0,1 % monomere diisocyanater. Disse nye reglene vil også gjelde for produkter som polyuretanlim, fugemasser, belegg, skum, eller injeksjoner som brukes i industriell produksjon og byggearbeid. Målet med denne begrensningen er å redusere helserisikoen forbundet med diisocyanater ved å sikre at arbeiderne som skal håndtere disse stoffene er tilstrekkelig informert og opplært.

Fra 24. august 2023 må alle (profesjonelle eller industrielle virksomheter) som bruker diisocyanater og diisocyanatholdige blandinger, kunne dokumentere fullført opplæring i sikker bruk. Kravet til opplæring gjelder både arbeidsgivere, arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende. Gjør-det-selv/private brukere er ikke berørt av denne loven.

Dette vil du lære

Læringsmål:

Deltageren skal kunne forstå og forklare

 • Hva diisocyanater er, og hva det anvendes til.
 • Viktigheten av informasjon om og merking av kjemikalier.
 • Hvordan eksponering for diisocyanater kan forårsake en rekke helseproblemer.
 • Ulike arbeidsmiljøene som kan medføre risikoer for uønskede hendelser.
 • Sannsynlighet for og konsekvensene av slike hendelser ut fra en forelagt risikosituasjon.
 • Relevante tiltak som kan redusere sannsynlighet for risikoen.
 • Ulike forebyggende tiltak.