Stillas 2-9 meter

Pris: 2.900,- inkl.mva.

Arbeidsgivere skal sørge for at alle arbeidstakere får opplæring i bruk og montering av systemstillaser. For at arbeidsgiver skal kunne sette arbeidstaker til selvstendig arbeid med stillaser, skal arbeidsgiver sørge for at arbeidstaker har både teoretisk og praktisk opplæring for bygging av stillas. Med dette kurset får du den teoretiske opplæringen som kreves. Arbeidsgiver skal i tillegg påse at arbeidstaker får øvelse i bruk av relevant sikringsutstyr mot fall under montering, demontering og endring av stillaskonstruksjoner, herunder bruk av personlig verneutstyr (Fallsikringsutstyr). Dette kurset gir arbeidstakeren teoretisk kunnskap for bygging av stillas opptil 9 meter.

Når kurset er bestått må du laste opp en bekreftelse på at du innehar praktisk kompetanse i henhold til kravet. Bekreftelsen laster du ned ved å trykke på linken oppe til høyre som heter "Bekreftelse på praksis". Denne må fylles ut, signeres og lastes opp under Dine dokumenter i "Din kompetanse". Når dette er gjort kan du bygge stillas opp til 9 meter.

Spilletid: ca. 1 time og 13 minutter

Leksjoner

 •  Leksjon 01 - Generelt 2-9 meter
 • Leksjon 02 - Krav, mål og lovverk
 • Leksjon 03 - Arbeidsmiljøloven
 • Leksjon 04 - Produsentforskriften
 • Leksjon 05 - Grunnleggende sikkerhetsregler
 • Leksjon 06 - Stillastyper
 • Leksjon 07 - Tekniske krav til stillas
 • Leksjon 08 - Normer og standarder
 • Leksjon 09 - Klassifisering
 • Leksjon 10 - Belastningsklasser
 • Leksjon 11 - Planlegging av stillasbygging
 • Leksjon 12 - Materialforbruk
 • Leksjon 13 - Kontroll og vedlikehold
 • Leksjon 14. Ansvarsforhold
 • Leksjon 15 - Systemstillaser
 • Leksjon 16 - Rammestillas
 • Leksjon 17 - Rullestillas
 • Leksjon 18 - Generelle regler for rullestillas
 • Leksjon 19 - Fundamentering
 • Leksjon 20 - Forankring
 • Leksjon 21. Rekkverk
 • Leksjon 22 - Stillas mot takflater
 • Leksjon 23 - Skjermer for stillas
 • Leksjon 24 - Avstivning
 • Leksjon 25 - Bruk av talje og tau
 • Leksjon 26 - Bruk av stiger
 • Leksjon 27 - Kontroll av stillas
 • Leksjon 28 - Hva skal kontrolleres
 • Leksjon 29 - Skilting og fysisk avgrensing
 • Leksjon 30 - Kartlegging av farer

Fakta om kurset

Bestått kurs sikrer at du oppfyller de teoretiske kravene for montering av stillas mellom 2-9 meter.  For å tilfredsstille forskriftens krav til opplæring må du i tillegg dokumentere:

 • Minst 7,5 timer praksis i montering av stillas. Da kvalifiserer du til kursbevis for montering av stillas mellom 2-5 meter.
 • Minst 15 timer praksis i montering av stillas. Da kvalifiserer du til kursbevis for montering av stillas mellom 2-9 meter. 

Praksis skal dokumenteres på følgende måte: Last ned bekreftelsen "Bekreftelse på praksis". Arbeidsgiver eller andre som kan dokumentere at du har gjennomført øvelse skal dokumentere og signere denne bekreftelsen. Under "Din kompetanse" har du oversikt over dine kursbevis. For å ha et gyldig kursbevis for stillas må du laste opp bekreftelsen på at du tilfredsstiller kravet til praksis. Dette laster du opp under Dokumentasjon som ligger under din kompetanse. Når dette er gjort har du et gyldig kursbevis for stillasbygging.

Leksjoner: 30

Dette vil du lære

 • Du vil kunne montere og jobbe med følgende:
 • Rør- og koplingsstillaser
 • Systemstillaser
 • Rullestillas
 • Planlegging for montering eller endring av stillaser
 • Sikkerhet ved montering eller endring av stillaser
 • Tiltak for å redusere fallrisikoen for personer og gjenstander
 • Tillatte belastninger
 • Vindforankring
 • Kontroll av stillas
 • Gjennomgang av gjeldende forskrifter for stillasbygging og sikkerhet (HMS)

Arbeidsgivere skal sørge for at alle arbeidstaker får opplæring i bruk og montering av systemstillaser. For at arbeidsgiver skal kunne sette arbeidstaker til selvstendig arbeid med stillaser, skal arbeidsgiver sørge for at arbeidstaker har både teoretisk og praktisk opplæring for bygging av stillas. Med dette kurset får du den teoretiske opplæringen som kreves. Arbeidsgiver skal i tillegg påse at arbeidstaker får øvelse i bruk av relevant sikringsutstyr mot fall under montering, demontering og endring av stillaskonstruksjoner, herunder bruk av personlig verneutstyr (Fallsikringsutstyr). Dette kurset gir arbeidstakeren teoretisk kunnskap for bygging av stillas opptil 9 meter.

Når kurset er bestått må du laste opp en bekreftelse på at du innehar praktisk kompetanse i henhold til kravet. Bekreftelsen laster du ned ved å trykke på linken oppe til høyre som heter "Bekreftelse på praksis". Denne må fylles ut, signeres og lastes opp under Dine dokumenter i "Din kompetanse". Når dette er gjort kan du bygge stillas opp til 9 meter.

Spilletid: ca 1 time og 13 minutter

Leksjoner

 •  Leksjon 01 - Generelt 2-9 meter
 • Leksjon 02 - Krav, mål og lovverk
 • Leksjon 03 - Arbeidsmiljøloven
 • Leksjon 04 - Produsentforskriften
 • Leksjon 05 - Grunnleggende sikkerhetsregler
 • Leksjon 06 - Stillastyper
 • Leksjon 07 - Tekniske krav til stillas
 • Leksjon 08 - Normer og standarder
 • Leksjon 09 - Klassifisering
 • Leksjon 10 - Belastningsklasser
 • Leksjon 11 - Planlegging av stillasbygging
 • Leksjon 12 - Materialforbruk
 • Leksjon 13 - Kontroll og vedlikehold
 • Leksjon 14. Ansvarsforhold
 • Leksjon 15 - Systemstillaser
 • Leksjon 16 - Rammestillas
 • Leksjon 17 - Rullestillas
 • Leksjon 18 - Generelle regler for rullestillas
 • Leksjon 19 - Fundamentering
 • Leksjon 20 - Forankring
 • Leksjon 21. Rekkverk
 • Leksjon 22 - Stillas mot takflater
 • Leksjon 23 - Skjermer for stillas
 • Leksjon 24 - Avstivning
 • Leksjon 25 - Bruk av talje og tau
 • Leksjon 26 - Bruk av stiger
 • Leksjon 27 - Kontroll av stillas
 • Leksjon 28 - Hva skal kontrolleres
 • Leksjon 29 - Skilting og fysisk avgrensing
 • Leksjon 30 - Kartlegging av farer

Kjøp personlig tilgang

Fakta om kurset

Bestått kurs sikrer at du oppfyller de teoretiske kravene for montering av stillas mellom 2-9 meter.  For å tilfredsstille forskriftens krav til opplæring må du i tillegg dokumentere:

 • Minst 7,5 timer praksis i montering av stillas. Da kvalifiserer du til kursbevis for montering av stillas mellom 2-5 meter.
 • Minst 15 timer praksis i montering av stillas. Da kvalifiserer du til kursbevis for montering av stillas mellom 2-9 meter. 

Praksis skal dokumenteres på følgende måte: Last ned bekreftelsen "Bekreftelse på praksis". Arbeidsgiver eller andre som kan dokumentere at du har gjennomført øvelse skal dokumentere og signere denne bekreftelsen. Under "Din kompetanse" har du oversikt over dine kursbevis. For å ha et gyldig kursbevis for stillas må du laste opp bekreftelsen på at du tilfredsstiller kravet til praksis. Dette laster du opp under Dokumentasjon som ligger under din kompetanse. Når dette er gjort har du et gyldig kursbevis for stillasbygging.

Leksjoner: 30

Dette vil du lære

 • Du vil kunne montere og jobbe med følgende:
 • Rør- og koplingsstillaser
 • Systemstillaser
 • Rullestillas
 • Planlegging for montering eller endring av stillaser
 • Sikkerhet ved montering eller endring av stillaser
 • Tiltak for å redusere fallrisikoen for personer og gjenstander
 • Tillatte belastninger
 • Vindforankring
 • Kontroll av stillas
 • Gjennomgang av gjeldende forskrifter for stillasbygging og sikkerhet (HMS)