11e - Sager

Pris: 500,- inkl.mva.

Ruh skjema 

Sja-plan 

Gjeldende forskrifter i lovdata

Arbeidsgiver er pålagt å sikre at alle som betjener arbeidsutstyr som anses som farlig får dokumentert opplæring, jmf. Forskrift om utførelse av arbeid, § 10-2 Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring ved bruk av arbeidsutstyr.

Dette kurset gir deg en grunnleggende innføring i sikker bruk av sag. Målet med kurset er å gi deg kunnskap i å håndtere verktøyet, samt gjøre deg bevisst på sikkerhetstiltak, slik at skader og ulykker ikke forkommer.

Spilletid: ca. 21 minutter 

Leksjoner

 •  Leksjon 1 - Bruk av sager
 •  Leksjon 2 - Typer og bruksområde
 •  Leksjon 3 - Sikkerhetsinnretninger
 •  Leksjon 4 - Skadeårsaker og uønskede hendelser
 •  Leksjon 5 - Rapportering og sikker jobbanalyse
 •  Leksjon 6 - Verneutstyr
 •  Leksjon 7 - Sikkerhetsregler for kjedesager
 •  Leksjon 8 - Sikkerhetsregler for bladsager
 •  Leksjon 9 - Vedlikehold
 •  Leksjon 10 - Miljøhensyn

Fakta om kurset

Opplæringen gir kunnskaper om de krav som stilles til sikker bruk og betjening av ulike sager.

Det tar for seg generell bruk av ulike type sager, hvilke faremomenter som verktøyene kan medføre, samt hvordan man går frem i forhold til vedlikehold og kontroll.

Det er ingen krav om forkunnskaper for å gjennomføre kurset/opplæringen.

Kompetansebeviset vil bli utstedt til deltaker etter at man har bestått eksamen.

Leksjoner: 10

Dette vil du lære

 •     Bruk av sager
 •     Typer og bruksområder
 •     Sikkerhetsinnretninger
 •     Skadeårsaker og uønskede hendelser
 •     Rapportering og sikker jobbanalyse
 •     Verneutstyr
 •     Sikkerhetsregler for kjedesager
 •     Sikkerhetsregler for bladsager
 •     Vedlikehold
 •     Miljøhensyn

Arbeidsgiver er pålagt å sikre at alle som betjener arbeidsutstyr som anses som farlig får dokumentert opplæring, jmf. Forskrift om utførelse av arbeid, § 10-2 Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring ved bruk av arbeidsutstyr.

Dette kurset gir deg en grunnleggende innføring i sikker bruk av sag. Målet med kurset er å gi deg kunnskap i å håndtere verktøyet, samt gjøre deg bevisst på sikkerhetstiltak, slik at skader og ulykker ikke forkommer.

Spilletid: ca. 21 minutter 

Leksjoner

 •  Leksjon 1 - Bruk av sager
 •  Leksjon 2 - Typer og bruksområde
 •  Leksjon 3 - Sikkerhetsinnretninger
 •  Leksjon 4 - Skadeårsaker og uønskede hendelser
 •  Leksjon 5 - Rapportering og sikker jobbanalyse
 •  Leksjon 6 - Verneutstyr
 •  Leksjon 7 - Sikkerhetsregler for kjedesager
 •  Leksjon 8 - Sikkerhetsregler for bladsager
 •  Leksjon 9 - Vedlikehold
 •  Leksjon 10 - Miljøhensyn

Kjøp personlig tilgang

Fakta om kurset

Opplæringen gir kunnskaper om de krav som stilles til sikker bruk og betjening av ulike sager.

Det tar for seg generell bruk av ulike type sager, hvilke faremomenter som verktøyene kan medføre, samt hvordan man går frem i forhold til vedlikehold og kontroll.

Det er ingen krav om forkunnskaper for å gjennomføre kurset/opplæringen.

Kompetansebeviset vil bli utstedt til deltaker etter at man har bestått eksamen.

Leksjoner: 10

Dette vil du lære

 •     Bruk av sager
 •    Typer og bruksområder
 • Sikkerhetsinnretninger
 •     Skadeårsaker og uønskede hendelser
 •     Rapportering og sikker jobbanalyse
 •     Verneutstyr
 •     Sikkerhetsregler for kjedesager
 •     Sikkerhetsregler for bladsager
 •     Vedlikehold
 •     Miljøhensyn