Krav til arbeidsutstyr

Pris: 500,- inkl.mva

Ruh skjema 

Sja-plan 

Gjeldende forskrifter i lovdata

Arbeidsgiver er pålagt å sikre at alle som betjener arbeidsutstyr som anses som farlig får dokumentert opplæring, jmf. Forskrift om utførelse av arbeid, § 10-2 Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring ved bruk av arbeidsutstyr.

Dette kurset gir deg en grunnleggende innføring i sikker bruk av håndholdt arbeidsutstyr og bygningssager. Målet med kurset er å gi deg kunnskap i å håndtere verktøyet, samt gjøre deg bevisst på sikkerhetstiltak, slik at skader og ulykker ikke forkommer.

Spilletid: ca. 6 minutter

Leksjoner

 • Innledning til sikker bruk av arbeidsutstyr
 • Lov og forskrift
 • Paragrafer
 • Oppsummering av lover og krav

Fakta om kurset

Opplæringen gir kunnskaper om de krav som stilles til sikker bruk og betjening av ulike sager.

Det tar for seg generell bruk av ulike type sager, hvilke faremomenter som verktøyene kan medføre, samt hvordan man går frem i forhold til vedlikehold og kontroll.

Det er ingen krav om forkunnskaper for å gjennomføre kurset/opplæringen.

Kompetansebeviset vil bli utstedt til deltaker etter at man har bestått eksamen.

Leksjoner: 4

Dette vil du lære

 • Intro til sikker bruk av arbeidsutstyr
 • Lov og forskrift 
 • Paragrafer
 • Lover og krav

Arbeidsgiver er pålagt å sikre at alle som betjener arbeidsutstyr som anses som farlig får dokumentert opplæring, jmf. Forskrift om utførelse av arbeid, § 10-2 Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring ved bruk av arbeidsutstyr.

Dette kurset gir deg en grunnleggende innføring i sikker bruk av håndholdt arbeidsutstyr og bygningssager. Målet med kurset er å gi deg kunnskap i å håndtere verktøyet, samt gjøre deg bevisst på sikkerhetstiltak, slik at skader og ulykker ikke forkommer.

Spilletid: ca. 6 minutter

Leksjoner

 • Innledning til sikker bruk av arbeidsutstyr
 • Lov og forskrift
 • Paragrafer
 • Oppsummering av lover og krav

Kjøp personlig tilgang

Fakta om kurset

Opplæringen gir kunnskaper om de krav som stilles til sikker bruk og betjening av ulike sager.

Det tar for seg generell bruk av ulike type sager, hvilke faremomenter som verktøyene kan medføre, samt hvordan man går frem i forhold til vedlikehold og kontroll.

Det er ingen krav om forkunnskaper for å gjennomføre kurset/opplæringen.

Kompetansebeviset vil bli utstedt til deltaker etter at man har bestått eksamen.

Leksjoner: 4

Dette vil du lære

 • Intro til sikker bruk av arbeidsutstyr
 • Lov og forskrift 
 • Paragrafer
 • Lover og krav