Internkontroll- forskriften

Pris: 750,- inkl.mva.

Ruh skjema 

Sja-plan 

Gjeldende forskrifter i lovdata

Internkontrollforskriften er en forskrift som gjelder alle bedrifter i Norge uansett hva man jobber med. Målet med denne forskriften er å sikre at bedriftene jobber aktivt med arbeidsmiljø og sikkerhet, og da ved å utføre internkontroll. Dette for at alle arbeidstagere i Norge har en rett på at de skal beskyttes mot farer i sitt arbeid.

Det er arbeidsgivers ansvar at kravene til internkontroll er oppfylt, og da i samarbeid med de ansatte. Opplæring er en stor del av hvordan kravene skal oppfylles. De ansatte har krav på å få den opplæringen de trenger for å kunne utføre sitt arbeid sikkert og trygt. Derfor er det krav til at de ansatte skal læres opp til bruk av forskjellig verktøy og utstyr.

Spilletid: ca. 25 minuitter

Leksjoner

 •   Leksjon 01 - Intro
 •  Leksjon 02 - Formålet med internkontrollforskriften
 •  Leksjon 03 - Hvem gjelder forskriften for?
 • Leksjon 04 - Forskriftens definisjoner
 •  Leksjon 05 - Plikt til internkontroll
 •  Leksjon 06 - Innhold og krav til dokumentasjon
 •  Leksjon 07 - Krav til  opplæring
 •  Leksjon 08 - Dokumentert og sertifisert opplæring
 •  Leksjon 09 - Krav til utstyrsspesifikk opplæring
 •  Leksjon 10 - Arbeidsoppgaver med særskilte opplæringskrav
 •  Leksjon 11 - Krav til samarbeid
 •  Leksjon 12 - Tilsyn
 •  Leksjon 13 - Dispensasjon og klage mot arbeidstilsynet
 •  Leksjon 14 - Paragrafer

Fakta om kurset

Internkontrollforskriften, også kalt HMS-forskriften, gjelder for alle virksomheter som omfattes av bestemte lover som handler om helse-, miljø- eller sikkerhetshensyn. Kort fortalt forteller forskriften deg mer konkret hva en internkontroll i bedriften går ut på og hvilke krav som stilles.

Målet med denne forskriften er å sikre at bedriftene jobber aktivt med arbeidsmiljø og sikkerhet, og da ved å utføre internkontroll. 

Dette kurset gir deg en innføring i hva internkontrollforskriften er og hva den betyr for deg i praksis. 

Leksjoner: 14

Dette vil du lære

 • Forskriftens formål og innhold
 • Plikter og ansvar
 • Krav til dokumentasjon
 • Ulike krav til opplæring
 • Tilsynsmyndighet og konsekvenser av et tilsyn

Internkontrollforskriften er en forskrift som gjelder alle bedrifter i Norge uansett hva man jobber med. Målet med denne forskriften er å sikre at bedriftene jobber aktivt med arbeidsmiljø og sikkerhet, og da ved å utføre internkontroll. Dette for at alle arbeidstagere i Norge har en rett på at de skal beskyttes mot farer i sitt arbeid.

Det er arbeidsgivers ansvar at kravene til internkontroll er oppfylt, og da i samarbeid med de ansatte. Opplæring er en stor del av hvordan kravene skal oppfylles. De ansatte har krav på å få den opplæringen de trenger for å kunne utføre sitt arbeid sikkert og trygt. Derfor er det krav til at de ansatte skal læres opp til bruk av forskjellig verktøy og utstyr.

Spilletid: ca. 25 minuitter

Leksjoner

 • Leksjon 01 - Intro
 •  Leksjon 02 - Formålet med internkontrollforskriften
 •  Leksjon 03 - Hvem gjelder forskriften for?
 • Leksjon 04 - Forskriftens definisjoner
 •  Leksjon 05 - Plikt til internkontroll
 •  Leksjon 06 - Innhold og krav til dokumentasjon
 •  Leksjon 07 - Krav til opplæring
 •  Leksjon 08 - Dokumentert og sertifisert opplæring
 •  Leksjon 09 - Krav til utstyrsspesifikk opplæring
 •  Leksjon 10 - Arbeidsoppgaver med særskilte opplæringskrav
 •  Leksjon 11 - Krav til samarbeid
 •  Leksjon 12 - Tilsyn
 •  Leksjon 13 - Dispensasjon og klage mot arbeidstilsynet
 •  Leksjon 14 - Paragrafer

Kjøp personlig tilgang

Fakta om kurset

Internkontrollforskriften, også kalt HMS-forskriften, gjelder for alle virksomheter som omfattes av bestemte lover som handler om helse-, miljø- eller sikkerhetshensyn. Kort fortalt forteller forskriften deg mer konkret hva en internkontroll i bedriften går ut på og hvilke krav som stilles.

Målet med denne forskriften er å sikre at bedriftene jobber aktivt med arbeidsmiljø og sikkerhet, og da ved å utføre internkontroll.Dette kurset gir deg en innføring i hva internkontrollforskriften er og hva den betyr for deg i praksis. 

Leksjoner. 14

Dette vil du lære

 • Forskriftens formål og innhold
 • Plikter og ansvar
 • Krav til dokumentasjon
 • Ulike krav til opplæring
 • Tilsynsmyndighet og konsekvenser av et tilsyn