Velkommen til vårt grunnleggende kurs i HMS-arbeid for ledere og arbeidsgivere. I dag er alle pålagt å ha opplæring innen HMS. Og du som arbeidsgiver eller leder er igjen ansvarlig for å lære opp dine ansatte innen HMS-arbeid på arbeidsplassen. Dette kurset oppfyller kravene til opplæring gitt i Arbeidsmiljøloven.

HMS for ledere

Pris: 2.250,- inkl.mva.

Arbeidsmiljøloven

Arbeidstilsynets krav  

Gjeldende forskrifter i lovdata

Har du oversikt over hvilke krav og forventninger som stilles til deg som leder med tanke på HMS-arbeid? Dette HMS-kurset gir deg grunnleggende opplæring i helse, miljø og sikkerhetsarbeid. Slik opplæring er ifølge Arbeidsmiljølovens § 3-5 obligatorisk for arbeidsgivere og ledere. Som arbeidsgiver eller leder er du igjen forpliktet til å lære opp dine ansatte i HMS-arbeid på arbeidsplassen.

Kurset gir deg kunnskap om gjeldende krav i Arbeidsmiljøloven og hva som karakteriserer god HMS. Du får også en innføring i hvordan du som leder kan legge til rette for et målrettet og systematisk arbeid for å implementere helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen.

Spilletid: ca 42 minutter

Leksjoner

 •  Innledning
 •  Leksjon 01 - Historie
 •  Leksjon 02 - Helse
 •  Leksjon 03 - Miljø
 •  Leksjon 04 - Sikkerhet
 •  Leksjon 05 - Arbeidmiljøloven
 •  Leksjon 06 - Dine plikter som arbeidsgiver
 •  Leksjon 07 - Arbeidstakers plikter
 •  Leksjon 08 - Verneombud
 •  Leksjon 09 - Arbeidsmiljøutvalg
 •  Leksjon 10 - Bedriftshelsetjenesten
 •  Leksjon 11 - Endringer i bedriften
 •  Leksjon 12 - Systematisk HMS arbeid
 •  Leksjon 13 - Arbeidsavtale
 •  Leksjon 14 - Arbeidstid
 •  Leksjon 15 - Permisjon
 •   Leksjon 16 - Ferie
 •  Leksjon 17 - Kontrolltiltak
 •  Leksjon 18 - Diskriminering
 •  Leksjon 19 - Oppsummering

Fakta om kurset

Vårt hms-kurs for ledere tilfredsstiller myndighetenes krav til HMS-opplæring. Ved et eventuelt tilsyn fra Arbeidstilsynet vil ditt mottatte kursbevis være gyldig bevis på at du har fullført den lovpålagte opplæringen.

Leksjoner. 20

Dette vil du lære

 • Arbeidsmiljøloven og dens
 • forskrifter
 • Systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid
 • Arbeidsmiljøfaktorer
 • Risikovurdering

Har du oversikt over hvilke krav og forventninger som stilles til deg som leder med tanke på HMS-arbeid? Dette HMS-kurset gir deg grunnleggende opplæring i helse, miljø og sikkerhetsarbeid. Slik opplæring er ifølge Arbeidsmiljølovens § 3-5 obligatorisk for arbeidsgivere og ledere. Som arbeidsgiver eller leder er du igjen forpliktet til å lære opp dine ansatte i HMS-arbeid på arbeidsplassen.

Kurset gir deg kunnskap om gjeldende krav i Arbeidsmiljøloven og hva som karakteriserer god HMS. Du får også en innføring i hvordan du som leder kan legge til rette for et målrettet og systematisk arbeid for å implementere helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen.

Spilletid: ca 42 minutter

Leksjoner

 •  Innledning
 •  Leksjon 01 - Historie
 •  Leksjon 02 - Helse
 •  Leksjon 03 - Miljø
 •  Leksjon 04 - Sikkerhet
 •  Leksjon 05 - Arbeidmiljøloven
 •  Leksjon 06 - Dine plikter som arbeidsgiver
 •  Leksjon 07 - Arbeidstakers plikter
 •  Leksjon 08 - Verneombud
 •  Leksjon 09 - Arbeidsmiljøutvalg
 •  Leksjon 10 - Bedriftshelsetjenesten
 •  Leksjon 11 - Endringer i bedriften
 •  Leksjon 12 - Systematisk HMS arbeid
 •  Leksjon 13 - Arbeidsavtale
 •  Leksjon 14 - Arbeidstid
 •  Leksjon 15 - Permisjon
 • Leksjon 16 - Ferie
 •  Leksjon 17 - Kontrolltiltak
 •  Leksjon 18 - Diskriminering
 •  Leksjon 19 - Oppsummering

Kjøp personlig tilgang

Fakta om kurset

Vårt hms-kurs for ledere tilfredsstiller myndighetenes krav til HMS-opplæring. Ved et eventuelt tilsyn fra Arbeidstilsynet vil ditt mottatte kursbevis være gyldig bevis på at du har fullført den lovpålagte opplæringen.

Leksjoner. 20

Dette vil du lære

 • Arbeidsmiljøloven og dens
 • forskrifter
 • Systematisk helse-, miljø
 • og sikkerhetsarbeid
 • Arbeidsmiljøfaktorer
 • Risikovurdering