Velkommen til vårt grunnleggende kurs i HMS-arbeid for ledere og ansatte. I dag er alle pålagt å ha opplæring innen HMS. Og du som arbeidsgiver eller leder er igjen ansvarlig for å lære opp dine ansatte innen HMS-arbeid på arbeidsplassen. Dette kurset oppfyller kravene til opplæring gitt i Arbeidsmiljøloven.

HMS for ansatte

Pris: 2.250,- inkl.mva

HMS-kurs for ansatte gir de ansatte grunnleggende opplæring i helse, miljø og sikkerhetsarbeid. Man vil få kunnskap om gjeldende krav, hva som karakteriserer god HMS. Hvordan man som ansatt kan være en del av et målrettet og systematisk arbeid for å få til god helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen. Slik opplæring er ifølge Arbeidsmiljølovens § 3-5 obligatorisk for arbeidsgivere og avholde for sine ansatte. 

Spilletid: ca 42 minutter

Leksjoner

 •  Innledning
 •  Leksjon 01 - Historie
 •  Leksjon 02 - Helse
 •  Leksjon 03 - Miljø
 •  Leksjon 04 - Sikkerhet
 •  Leksjon 05 - Arbeidsmiljøloven
 •  Leksjon 06 - Arbeidsgivers plikter
 •  Leksjon 07 - Arbeidstakers plikter
 •  Leksjon 08 - Verneombud
 •  Leksjon 09 - Arbeidsmiljøutvalg
 •  Leksjon 10 - Bedriftshelsetjenesten
 •  Leksjon 11 - Endringer i bedriften
 •  Leksjon 12 - Systematisk HMS arbeid
 •  Leksjon 13 - Arbeidsavtale
 •  Leksjon 14 - Arbeidstid
 •  Leksjon 15 - Permisjon
 •  Leksjon 16 - Ferie
 •  Leksjon 17 - Kontrolltiltak
 •  Leksjon 18 - Diskriminering
 •  Leksjon 19 - Oppsummering

Fakta om kurset

Vårt HMS-kurs for ansatte tilfredsstiller myndighetenes krav til HMS-opplæring. Ved eventuell inspeksjon fra Arbeidstilsynet vil ditt mottatte kursbevis fra være gyldig bevis på at du har fullført den lovpålagte opplæringen.

Leksjoner: 20

Dette vil du lære

 • Arbeidsmiljøloven og dens
 • forskrifter
 • Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid
 • Arbeidsmiljøfaktorer
 • Arbeidsmiljø og arbeidsrelasjoner
 • Inkluderende arbeidsliv

HMS-kurs for ansatte gir de ansatte grunnleggende opplæring i helse, miljø og sikkerhetsarbeid. Man vil få kunnskap om gjeldende krav, hva som karakteriserer god HMS. Hvordan man som ansatt kan være en del av et målrettet og systematisk arbeid for å få til god helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen. Slik opplæring er ifølge Arbeidsmiljølovens § 3-5 obligatorisk for arbeidsgivere og avholde for sine ansatte. 

Spilletid: ca 42 minutter

Leksjoner

 •  Innledning
 •  Leksjon 01 - Historie
 •  Leksjon 02 - Helse
 •  Leksjon 03 - Miljø
 •  Leksjon 04 - Sikkerhet
 •  Leksjon 05 - Arbeidsmiljøloven
 •  Leksjon 06 - Arbeidsgivers plikter
 •  Leksjon 07 - Arbeidstakers plikter
 •  Leksjon 08 - Verneombud
 •  Leksjon 09 - Arbeidsmiljøutvalg
 •  Leksjon 10 - Bedriftshelsetjenesten
 •  Leksjon 11 - Endringer i bedriften
 •  Leksjon 12 - Systematisk HMS arbeid
 •  Leksjon 13 Arbeidsavtale
 •  Leksjon 14 - Arbeidstid
 •  Leksjon 15 - Permisjon
 •  Leksjon 16 - Ferie
 •  Leksjon 17 - Kontrolltiltak
 •  Leksjon 18 - Diskriminering
 •  Leksjon 19 - Oppsummering

Kjøp personlig tilgang

Fakta om kurset

Vårt HMS-kurs for ansatte tilfredsstiller myndighetenes krav til HMS-opplæring. Ved eventuell inspeksjon fra Arbeidstilsynet vil ditt mottatte kursbevis fra være gyldig bevis på at du har fullført den lovpålagte opplæringen.

Leksjoner: 20

Dette vil du lære

 • Arbeidsmiljøloven og dens
 • forskrifter
 • Systematisk helse-, miljø- og
 • sikkerhetsarbeid
 • Arbeidsmiljøfaktore
 • Arbeidsmiljø og arbeidsrelasjoner
 • Inkluderende arbeidsliv