11b - Boltepistol

Pris: 500,- inkl.mva.

Ruh skjema

 Sja-plan

 Gjeldende forskrifter i lovdata

Arbeidsgiver er pålagt å sikre at alle som betjener arbeidsutstyr som anses som farlig får dokumentert opplæring, jmf. Forskrift om utførelse av arbeid, § 10-2 Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring ved bruk av arbeidsutstyr.

Dette kurset gir deg en grunnleggende innføring i sikker bruk av boltepistol. Målet med kurset er å gi deg kunnskap i å håndtere verktøyet, samt gjøre deg bevisst på sikkerhetstiltak, slik at skader og ulykker ikke forkommer.

Spilletid: ca. 16 minutter

Leksjoner

 •  Leksjon 01 - Innledning
 •  Leksjon 02 - Bruk av boltepistol
 •  Leksjon 03 - Lover og krav
 •  Leksjon 04 - Bruksområde for boltepistol
 •  Leksjon 05 - Bruksegenskaper for boltepistol
 •  Leksjon 06 - Komponenter på boltepistol
 •  Leksjon 07 - Skadeårsaker og uønskede hendelser
 •  Leksjon 08 - Uønskede hendelse og rapportering
 •  Leksjon 09 - Sikkerhetsregler og verneutstyr
 •  Leksjon 10 - Sikkerhetsrutiner og prosedyrer
 •  Leksjon 11 - Vedlikehold, reparasjon og miljø

Fakta om kurset

Dette kurset gir deg en grunnleggende forståelse av de lover og regler som gjelder for den som skal bruke en boltepistol. 

Det tar for seg generell bruk av de ulike typene boltepistoler, hvilke faremomenter som verktøyene kan medføre, samt hvordan man går frem i forhold til vedlikehold og kontroll.

Det er ingen krav om forkunnskaper for å gjennomføre kurset/opplæringen.

Kompetansebeviset vil bli utstedt til deltaker etter at man har bestått eksamen. 

Leksjoner: 11

Dette vil du lære

 • Lover og krav
 • Bruksområde for boltepistol
 • Bruksegenskaper for boltepistol
 • Komponenter på boltepistol
 • Skadeårsaker og uønskede hendelser
 • Rapportering
 • Sikkerhetsregler og verneutstyr
 • Sikkerhetsrutiner og prosedyrer
 • Vedlikehold, reparasjon og miljø

Arbeidsgiver er pålagt å sikre at alle som betjener arbeidsutstyr som anses som farlig får dokumentert opplæring, jmf. Forskrift om utførelse av arbeid, § 10-2 Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring ved bruk av arbeidsutstyr.

Dette kurset gir deg en grunnleggende innføring i sikker bruk av boltepistol. Målet med kurset er å gi deg kunnskap i å håndtere verktøyet, samt gjøre deg bevisst på sikkerhetstiltak, slik at skader og ulykker ikke forkommer.

Spilletid: ca. 16 minutter

Leksjoner

 •  Leksjon 01 - Innledning
 •  Leksjon 02 - Bruk av boltepistol
 •  Leksjon 03 - Lover og krav
 •  Leksjon 04 - Bruksområde for boltepistol
 •  Leksjon 05 - Bruksegenskaper for boltepistol
 •  Leksjon 06 - Komponenter på boltepistol
 •  Leksjon 07 - Skadeårsaker og uønskede hendelser
 •  Leksjon 08 - Uønskede hendelse og rapportering
 •  Leksjon 09 - Sikkerhetsregler og verneutstyr
 •  Leksjon 10 - Sikkerhetsrutiner og prosedyrer
 •  Leksjon 11 - Vedlikehold, reparasjon og miljø

Kjøp personlig tilgang

Fakta om kurset

I august 2020 satte EU i kraft den nye restriksjonen under REACH lovgivningen på bruk av produkter (uavhengig av merker) som inneholder mer enn 0,1 % monomere diisocyanater. Disse nye reglene vil også gjelde for produkter som polyuretanlim, fugemasser, belegg, skum, eller injeksjoner som brukes i industriell produksjon og byggearbeid. Målet med denne begrensningen er å redusere helserisikoen forbundet med diisocyanater ved å sikre at arbeiderne som skal håndtere disse stoffene er tilstrekkelig informert og opplært.

Fra 24. august 2023 må alle (profesjonelle eller industrielle virksomheter) som bruker diisocyanater og diisocyanatholdige blandinger, kunne dokumentere fullført opplæring i sikker bruk. Kravet til opplæring gjelder både arbeidsgivere, arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende. Gjør-det-selv/private brukere er ikke berørt av denne loven.

Dette vil du lære

Læringsmål:

Deltageren skal kunne forstå og forklare

 • Hva diisocyanater er, og hva det anvendes til.
 • Viktigheten av informasjon om og merking av kjemikalier.
 • Hvordan eksponering for diisocyanater kan forårsake en rekke helseproblemer.
 • Ulike arbeidsmiljøene som kan medføre risikoer for uønskede hendelser.
 • Sannsynlighet for og konsekvensene av slike hendelser ut fra en forelagt risikosituasjon.
 • Relevante tiltak som kan redusere sannsynlighet for risikoen.
 • Ulike forebyggende tiltak.